Voortgezet Onderwijs

Eind groep 7 en in groep 8 wordt met desbetreffende ouders gesproken over het voortgezet onderwijs (VO). Eind groep 7 komt een voorlopig VO-advies. Met ouders wordt besproken welke VO-school gekozen wordt. Bij de contactavond van het eerste rapport wordt met de ouders van groep 8 de definitieve schoolkeus en aanmelding besproken en vastgelegd.

Voor wat betreft de activiteiten op de verschillende VO-scholen, die onder schooltijd vallen, hebben we het volgende schoolbeleid:

1. Leerlingen, waarvan al vast staat dat ze naar de Pieter Zandt s.g. gaan, mogen meedoen met PZ-activiteiten.

2. Dit geldt ook voor gezinnen, waarvan het eerste kind naar het VO gaat en de keus nog niet duidelijk is.

3. Dit geldt ook voor de andere scholen voor VO (zoals Greijdanus of Roelof van Echten).