Verkeer

Veel kinderen komen op de fiets naar school. Daarnaast is er een tamelijk groot deel dat met de auto gebracht wordt. Hoe het ook zij, elke leerling krijgt te maken met verkeer. Op de Eben-Haëzerschool wordt wekelijks aandacht besteed aan verkeerseducatie. Groep 8 doet jaarlijks mee met het landelijk verkeersexamen, zowel theoretisch als praktisch.

Verkeersveiligheidslabel

Het Verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk. Een teken van erkenning en waardering voor de inspanningen die een school levert om het verkeersonderwijs een vaste plaats te geven in het schoolbeleid en de verkeersveiligheid op school en in de schoolomgeving te vergroten. Om in aanmerking te kunnen komen voor het Verkeersveiligheidslabel moet de school kunnen aantonen dat er actief en structureel aandacht wordt besteed aan verkeersonderwijs. De school moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn in zes categorieën gegroepeerd:

  • verkeersveiligheid in het schoolbeleid
  • verkeerslessen
  • verkeersprojecten
  • praktische verkeersproeven
  • verkeersveilige schoolomgeving en routes
  • betrokkenheid van (verkeers)ouder/verzorger bij verkeerseducatie.
Op 23 mei 2014 hebben het wij Verkeersveiligheidslabel gekregen.
De herkeuring van 2022 is met een prachtige score behaald.