Vakken/methodes

Er wordt op de Eben - Haëzerschool gebruik gemaakt van moderne lesmethodes voor het geven van onderwijs. Deze methodes voldoen aan de kerndoelen, zoals opgesteld door het ministerie.

Rekenen/Wiskunde

Pluspunt

Aanvankelijk lezen

Lijn 3

Voortgezet Technisch Lezen

Leesfontein (gr.4)

Nederlandse Taal

Taal Actief – versie 4

Spelling

Taal Actief - versie 4

Begrijpend Lezen/Mediawijsheid

News2Learn (gr. 4 t/m 8)

Schrijven

Schrijffontein

Natuur en Techniek

Wondering the World

Techniektorens

* de school heeft het VTB certificaat

Geschiedenis

Venster op Nederland

Aardrijkskunde

Meander

Engels

Holmwoods

Seksuele vorming

Wonderlijk gemaakt

Sociale vaardigheid

PBS

Kinderen en hun sociale talenten

Muziek

Luisterland

Naast deze vakken wordt er tekenen, handvaardigheid, en bewegingsonderwijs gegeven.

Op donderdagmiddag na schooltijd wordt er geoefend met een kinderkoor in de Beth-El kerk naast de school. Dit is een activiteit die niet onder verantwoordelijkheid van de school valt, maar het koor bestaat wel uit leerlingen van de school.