Vakantierooster 2022-2023


Vakantie

Herfstvakantie
Dankdag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Biddag
Vrij rondom Pasen
Meivakantie
Vrij rondom Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Eerste dag

17 oktober 2022
2 november 2022
23 december 2022 - 12.00 uur
27 februari 2023
8 maart 2023
7 april 2023
27 april 2023
18 mei 2023
29 mei 2023
21 juli 2023 - 12.00 uur

laatste dag

21 oktober 2022

6 januari 2023
3 maart 2023

10 april 2023
5 mei 2023
19 mei 2023

1 september 2023


Vrij vragen i.v.m. extra vakantie

Een verzoek kan worden ingediend om extra vakantiedagen. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend, omdat er ontheffing van de leerplichtwet moet worden aangevraagd. De directie behandelt deze verzoeken, waarna betrokkenen schriftelijk antwoord krijgen.

Er zijn 3 gronden waarvoor toestemming kan worden verleend:

1. Bij een aantoonbare verplichte bedrijfsvakantie. Er moet een werkgeversverklaring overlegd kunnen worden.

2. Bij ziekte van één van de ouders tijdens de gezinsvakantie.

3. Wanneer een zelfstandig ondernemer door zijn werkzaamheden niet in staat is om tijdens de schoolvakanties zijn vakantie op te nemen.

Er wordt maximaal één keer per jaar voor maximaal 10 schooldagen vrij gegeven.

Afwijzing in geval van:

1. Bij een tweede vakantie. Men is immers tijdens de schoolvakanties in gelegenheid geweest om op vakantie te gaan.

2. Een lang weekend weg.

3. De wens om één of meer dagen voor de schoolvakanties weg te gaan of later terug te komen.