Vakantierooster 2023-2024


Vakantie

Herfstvakantie
Dankdag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Biddag
Vrij rondom Pasen
Meivakantie
Rondom Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag

23 oktober 2023
1november 2023
23 december 2023- 12.00 uur
19 februari 2024
13 maart 2024
28 maart 2024
29 april 2024
20 mei 2024
19 juli 2024 - 12.00 uur

laatste dag

27 oktober 2023

5 januari 2024
23 februari 2024

1 april 2024
10 mei 2024
21 mei 2024
30 augustus 2024


Vrij vragen i.v.m. extra vakantie

Een verzoek kan worden ingediend om extra vakantiedagen. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend, omdat er ontheffing van de leerplichtwet moet worden aangevraagd. De directie behandelt deze verzoeken, waarna betrokkenen schriftelijk antwoord krijgen.

Er zijn 3 gronden waarvoor toestemming kan worden verleend:

1. Bij een aantoonbare verplichte bedrijfsvakantie. Er moet een werkgeversverklaring overlegd kunnen worden.

2. Bij ziekte van één van de ouders tijdens de gezinsvakantie.

3. Wanneer een zelfstandig ondernemer door zijn werkzaamheden niet in staat is om tijdens de schoolvakanties zijn vakantie op te nemen.

Er wordt maximaal één keer per jaar voor maximaal 10 schooldagen vrij gegeven.

Afwijzing in geval van:

1. Bij een tweede vakantie. Men is immers tijdens de schoolvakanties in gelegenheid geweest om op vakantie te gaan.

2. Een lang weekend weg.

3. De wens om één of meer dagen voor de schoolvakanties weg te gaan of later terug te komen.