Vakantierooster 2020-2021

Vakantie

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie
Dankdag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Biddag
Vrij rondom Pasen
Meivakantie
Vrij rondom Hemelvaart en Pinksteren
Zomervakantie
18 oktober 2021
3 november 2021
24 december 2021 - 12.00 uur
21 februari 2022
9 maart 2022
15 april 2022
25 april 2022
26 mei 2022
15 juli 2022 - 12.00 uur22 oktober 2021

10 januari 2022
25 februari 2022

18 april 2022
6 mei 2022
6 juni 2022
26 augustus 2022

Vrij vragen i.v.m. extra vakantie

Een verzoek kan worden ingediend om extra vakantiedagen. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend, omdat er ontheffing van de leerplichtwet moet worden aangevraagd. De directie behandelt deze verzoeken, waarna betrokkenen schriftelijk antwoord krijgen.

Er zijn 3 gronden waarvoor toestemming kan worden verleend:

1. Bij een aantoonbare verplichte bedrijfsvakantie. Er moet een werkgeversverklaring overlegd kunnen worden.

2. Bij ziekte van één van de ouders tijdens de gezinsvakantie.

3. Wanneer een zelfstandig ondernemer door zijn werkzaamheden niet in staat is om tijdens de schoolvakanties zijn vakantie op te nemen.

Er wordt maximaal één keer per jaar voor maximaal 10 schooldagen vrij gegeven.

Afwijzing in geval van:

1. Bij een tweede vakantie. Men is immers tijdens de schoolvakanties in gelegenheid geweest om op vakantie te gaan.

2. Een lang weekend weg.

3. De wens om één of meer dagen voor de schoolvakanties weg te gaan of later terug te komen.