Bestuur

Sinds 1 augustus 2022 valt onze school onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de stichting RONN. (Reformatorisch Onderwijs Noord-Nederland). In deze stichting participeren ook de scholen uit Wouterswoude, Drachten en Groningen
De stichting heeft er voor gekozen om een directeur-bestuurder aan te stellen voor de dagelijke leiding. Per augustus 2022 kon nog geen vaste benoeming worden gedaan en is gekozen voor een interim-bestuurder in de persoon van dhr. D. van Garderen.
Vanuit de 4 scholen hebben 8 mensen zitting in het toezichthoudend bestuur. Vanuit Hollandscheveld zijn dat dhr. H.M. Koekoek en dhr. B. Schipper. Daarnaast is besloten om per de locatie de godsdienstige en onderwijskundige identiteit te beleggen bij een identiteitsraad. Deze bewaakt de 'colour locale' van de school. In deze raad hebben 4 leden zitting. Voor onze school zijn dat Ds. C. Cornet, dhr. H.J. van Reenen en dhr. L. Brink en momenteel 1 vacature.

De contactgegevens van de bovengenoemden zijn via de directie op te vragen.

MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit


Namens de ouders:

Dhr. R.H. Dekker

Mw. M. Westert - Plaggenmars

Mw. M.M. Timmerman - Engels

Namens het personeel:

Mw. J. Dunnink - Lindenholz

Mw. J.A. ter Veen - Ymker

Mw. G. Ruitenberg - Rolleman


GMR