Gezonde school

Themacertificaat Voeding

De Eben-Haëzerschool heeft in schooljaar 2018-2019 het vignet Gezonde School behaald met het thema voeding. We willen gezond eten op school steeds onder de aandacht brengen en bevorderen, om zo bij te dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen. We zien het belang van gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch en willen dit graag delen met onze ouders. Trakteren doen we zo gezond mogelijk. De afspraken die we hier over gemaakt hebben, staat onder het tabblad 'documenten'. In februari 2022 is het certificaat voor 3 jaar verlengd.

Themacertificaat Relaties en seksualiteit

Sinds het schooljaar 2021/2022 zijn wij bezig voor het behalen van het certifiaat m.b.t. relaties en seksualiteit. Deze hebben we in juni 2022 behaald. Er is een beleidsplan ‘relaties en seksualiteit’ opgesteld.