Wie zijn wij?

We zijn een positief-christelijke school op reformatorische grondslag. Dat betekent dat we staan op de grondslag van de Bijbel – uitgelegd in de 3 belijdenissen: Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. We zijn ook een streekschool – de leerlingen komen uit verschillende plaatsen naar onze school en blijven tussen de middag allemaal over – het eten gebeurt gezamenlijk in de verschillende groepslokalen. De kinderen komen uit verschillende kerkgenootschappen: Gereformeerde Gemeente, Hersteld Hervormde Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerken, Hervormde Gemeente binnen de PKN op GG, Hersteld Gereformeerd.

 
 
 

Contact

 
Eben-Haëzerschool
31e Wijk Noord 1, 7913 AA Hollandscheveld
0528-343536
algemeen@ebenhaezer-school.nl