Verkeer

Veel kinderen komen op de fiets naar school. Daarnaast is er een tamelijk groot deel dat met de auto gebracht wordt. Hoe het ook zij, elke leerling krijgt te maken met het verkeer.
Op de Eben-Haëzerschool wordt wekelijks aandacht besteed aan verkeerseducatie. Regelmatig vindt, i.s.m. VVN afd. Hoogeveen, gordel controle plaats. De laatste keer was in oktober 2015 en de score was 100%!
Groep 8 doet jaarlijks mee met het landelijk verkeersexamen, zowel theoretisch als praktisch.

Verkeersveiligheidslabel

Het Verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk. Een teken van erkenning en waardering voor de inspanningen die een school levert om het verkeersonderwijs een vaste plaats te geven in het schoolbeleid en de verkeersveiligheid op school en in de schoolomgeving te vergroten.
Om in aanmerking te komen voor het Verkeersveiligheidslabel moet de school aan kunnen tonen dat er actief en structureel aandacht wordt besteed aan verkeersonderwijs. De school moet daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn in zes categorieën gegroepeerd:

  • verkeersveiligheid in het schoolbeleid
  • verkeerslessen
  • verkeersprojecten
  • praktische verkeersproeven
  • verkeersveilige schoolomgeving en routes
  • betrokkenheid van (verkeers)ouders/verzorgers bij verkeerseducatie

Op 23 mei 2014 hebben wij het Verkeersveiligheidslabel gekregen!

De herkeuring is in 2017 met een prachtige score behaald, waardoor het label weer 3 jaar geldig is.