Vakantierooster 2018-2019

 Vakantie

 eerste dag

 laatste dag

 Herfstvakantie

 21 oktober 2019

 25 oktober 2019

 Kerstvakantie

 20 december 2019 (12.00 u) 

 3 januari 2020

 Voorjaarsvakantie

 17 februari 2020

 21 februari 2020

 Goede Vrijdag & Pasen

 10 april 2020

 13 april 2020

 Meivakantie 

 27 april 2020

 8 mei 2020

 Hemelvaart

 21 mei 2020

 22 mei 2020

 Pinksteren

 1 juni 2020

 

 Zomervakantie

 3 juli 2019 om
 12.00 u.

 14 augustus 2019

 

Vrij vragen i.v.m. extra vakantie

Er kan een verzoek worden ingediend om extra vakantiedagen. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend, omdat er ontheffing van de leerplichtwet moet worden gevraagd.
De directie behandelt deze verzoeken, waarna betrokkenen schriftelijk antwoord krijgen.

Er zijn 3 gronden, waarvoor dan toestemming kan worden verleend:
1. Bij een aantoonbare verplichte bedrijfsvakantie. Er moet een werkgeversverklaring overlegd kunnen worden.
2. Bij ziekte van één van de ouders tijdens de gezinsvakantie.
3. Wanneer een zelfstandig ondernemer door zijn werkzaamheden niet in staat is om tijdens de schoolvakanties zijn vakantie op te nemen.
Er wordt maximaal één keer per jaar voor maximaal 10 schooldagen vrij gegeven.

Afwijzing in geval van:

1. Bij een tweede vakantie. Men is immers tijdens de schoolvakanties in de gelegenheid geweest om op vakantie te gaan.
2. Een lang weekend weg.
3. De wens om één of meer dagen voor de schoolvakanties weg te gaan of later terug te komen.