Vakantierooster 2018-2019

 Vakantie

 eerste dag

 laatste dag

 Herfstvakantie

 22 oktober 2018

 26 oktober 2018

 Kerstvakantie

 21 december 2018 (12.00 u) 

 4 januari 2019

 Voorjaarsvakantie

 18 februari 2019

 22 februari 2019

 Goede Vrijdag & Pasen

 19 april 2019

 22 april 2019

 Meivakantie 

 29 april 2019

 3 mei 2019

 Hemelvaart

 30 mei 2019

 31 mei 2019

 Pinksteren

 10 juni 2019

 12 juni 2019

 Zomervakantie

 12 juli 2019 om
 12.00 u.

 23 augustus 2019

 

Vrij vragen i.v.m. extra vakantie

Er kan een verzoek worden ingediend om extra vakantiedagen. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend, omdat er ontheffing van de leerplichtwet moet worden gevraagd.
De directie behandelt deze verzoeken, waarna betrokkenen schriftelijk antwoord krijgen.

Er zijn 3 gronden, waarvoor dan toestemming kan worden verleend:
1. Bij een aantoonbare verplichte bedrijfsvakantie. Er moet een werkgeversverklaring overlegd kunnen worden.
2. Bij ziekte van één van de ouders tijdens de gezinsvakantie.
3. Wanneer een zelfstandig ondernemer door zijn werkzaamheden niet in staat is om tijdens de schoolvakanties zijn vakantie op te nemen.
Er wordt maximaal één keer per jaar voor maximaal 10 schooldagen vrij gegeven.

Afwijzing in geval van:

1. Bij een tweede vakantie. Men is immers tijdens de schoolvakanties in de gelegenheid geweest om op vakantie te gaan.
2. Een lang weekend weg.
3. De wens om één of meer dagen voor de schoolvakanties weg te gaan of later terug te komen.