Aandacht voor techniek

Sinds mei 2011 heeft de Eben-Haëzerschool het 'Techniekcertificaat' van de VTB in bezit.
Op school zijn we bewust met Techniek bezig en dit komt structureel in het lesprogramma terug.
Vanaf schooljaar 2015-2016 gebruiken we in groep 5 en 6 de nieuwe Natuur- en Techniekmethode Wondering World.

We nemen met groep 7 deel aan het jaarlijkse Techniekproject 'Technics4You', i.s.m. het Alfa-college Hoogeveen, met daaraan gekoppeld de 'Openbedrijvendag'.
Ook staat de jaarlijkse 'zoutkristalwedstrijd' (i.s.m. Univ. Groningen) voor de bovenbouw op het programma.

Het certificaat VTB!