De MR bestaat uit:
namens ouders:
dhr. W. van Hartskamp (voorzitter)
dhr. R. Dekker
namens personeel:
mw. J. Dunnink - Lindenholz
mw. W. de Jong - Vlastuin

De GMR van de Eben-Haëzerschool en De Zaaier bestaat uit:

ouders Eben-Haëzerschool:
dhr. W. van Hartskamp
ouders De Zaaier:
dhr. K.S. de Vries
personeel De Zaaier:
mw. J. Speksnijder (secretaresse)
personeel Eben-Haëzerschool:
dhr. R. Ymker (voorzitter)