Team
Onder 'groepen' zijn de lesgevende teamleden genoemd.
directeur dhr. D. Schipper, locatieleider mw. A.W. van Oordt.
Meester Ymker is naast groepsleerkracht 7/8 ook nog intern begeleider.

Als onderwijsadviseur is dhr. A. de Waard, werkzaam bij Driestar-Educatief, regelmatig op school aanwezig. Evenals ambulant begeleiders uit (voormalig) cluster 4 en cluster 2; logopediste; Jeugdgezondheid medewerkers; dyslexiebehandelaar van Driestar-Educatief.

Ondersteuningsteam
In het Ondersteuningsteam zijn alle leerlingen bekend die op één of andere manier extra zorg of begeleiding hebben (gehad). Het OT vergadert ongeveer 3 keer per schooljaar op de Eben-Haëzerschool. Leerkrachten hebben de mogelijkheid een leerling in te brengen - dit in overleg met de Intern Begeleider. Dit gebeurt altijd in overleg en met toestemming van de ouder(s). De bespreking is bedoeld om te bezien hoe een leerling verder geholpen kan worden of nog betere ondersteuning kan krijgen.
Het Ondersteuningsteam bestaat uit de orthopedagoge mw. C. van Putten; de schoolmaatschappelijk werkster vanuit de gem. Hoogeveen, mw. M. Bleijenberg; een directielid, mw. A.W. van Oordt en de intern begeleider, dhr. R. Ymker.