Groepsverdeling

In het schooljaar 2018 - 2019 is er de volgende groepsverdeling:

gr. 1/2        juf De Jong-Vlastuin  / juf Everts-Benjamins
gr. 3   juf Van der Wal
gr. 4 juf Wiltink - Mol (ma en di) i.v.m. zwangerschapsverlof van juf Mokken-Kuiper en juf Beeke (wo t/m vr)
gr. 5    juf Schipper-Flier (ma en di) en juf Ter Veen-Ymker (wo t/m vr)
gr. 6 juf Ruitenberg-Rolleman (ma t/m wo) en juf Kool-van Ingen  (do en vr)  i.v.m. zwangerschapsverlof van juf Brakke - Russcher
gr. 7/8 meester Ymker (di t/m vr) juf Van Oordt (ma)

 

Vakken/methodes

Er wordt op de Eben-Haëzerschool gebruik gemaakt van moderne lesmethodes voor het geven van het onderwijs. Deze methodes voldoen aan de kerndoelen, zoals opgesteld door het ministerie.

Rekenen/wiskunde: Wereld in getallen versie 4
Aanvankelijk lezen : Lijn 3
Voortgezet  
Technisch Lezen : Leesfontein (gr. 4)
Nederlandse taal : Taal Actief versie 4
Spelling : Taal Actief versie 4
Begrijpend Lezen/  
Mediawijsheid : News2Learn (gr. 5 tm. 8)
Schrijven : Schrijffontein
Natuur & Techniek : Wondering the World / Techniektorens (De school heeft het VTB certificaat.)
Geschiedenis : Venster op Nederland
Aardrijkskunde : Geobas
Engels: My name is Tom (onder-/middenbouw); Stepping Up (t/m gr 6)en Holmwoods (gr. 7/8)
Sexuele vorming: Wonderlijk gemaakt
Sociale vorming : PBS / 'Kinderen en hun sociale talenten'

 

Daarnaast wordt er tekenen, handvaardigheid, bewegingsonderwijs en muzikale vorming gegeven.
Op donderdagmiddag na schooltijd wordt er geoefend met een kinderkoor in de Beth-El kerk naast school. Dit is een activiteit die niet onder verantwoordelijkheid van school valt, maar het koor bestaat wel uit leerlingen van school.