Documenten
De Eben-Haëzerschool kent verschillende documenten. Hoe gaat de school om met bijv. pesten of met schorsing.
Op deze pagina kunt u een aantal documenten bekijken.

schoolgids 2018-2019

Schorsing en verwijdering

School ondersteuningsprofiel - zorgkracht Eben-Haëzerschool

Klachtenregeling

Pestprotocol Eben - Haëzer - 2018-2019